Om DTA

Tilmelding til arrangementet foregår til: info@danishteaassociation.com

Forbruget af te er støt stigende i Danmark, og interessen for teens mangfoldige verden følger med. For at imødekomme den øgede opmærksomhed på te, på teens natur- og kulturhistorie, dens mange typer og produktionsformer og endelig dens helbredsmæssige og smagsmæssige kvaliteter, er nogle af Danmarks førende tehandlere gået sammen og har startet foreningen Dansk Tesammenslutning/Danish Tea Association (DTA).

DTA’s mål

DTA’s mål er at støtte op om branchens tehandlere og teentusiaster gennem initiativer, der understøtter øget samarbejde og bidrager med information og inspiration omkring te.

DTA ønsker at:

Skabe opmærksomhed og fagligt samarbejde omkring te. Udvide kendskabet til te, teproduktion og tekultur fra hele verden. Støtte en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion af te. Fremme forståelsen af teens helbredsmæssige egenskaber.

Formål

Kernen i DTA’s mission er at inspirere og informere omverdenen og sine medlemmer omkring te.

Vi ønsker at bistå udvikling af konkret viden om te via mediekampagner, udstillinger, forskning, konferencer, seminarer, messer, events mv.

Vi tror på, at man ved at dele viden, historier, billeder og oplevelser, kan øge interessen for te hos den almindelige dansker, øge salget og fremme fælleskabet i branchen.